Kursy koreańskiego Fundacji Universitatis Posnaniensis w Poznaniu i Wielkopolsce są jedyną ofertą na rynku edukacyjnym przygotowaną przez środowisko uniwersyteckie. Dołącz do nas!

Egzamin TOPIK

TOPIK (ang. Test of Proficiency in Korean) jest najbardziej popularnym testem sprawdzającym znajomość języka koreańskiego dla obcokrajowców. Egzaminy, których zdanie pozwala na uzyskanie przedmiotowego certyfikatu, przeprowadzane i wydawane są przez Koreański Instytut Edukacji – Korea Institute of Curriculum and Evaluation. Certyfikat dzieli się na S-TOPIK i B-TOPIK. Pierwszy z nich obejmuje swoim zakresem znajomość języka koreańskiego o charakterze codziennym, natomiast drugi dotyczy relacji biznesowych. Obecnie do egzaminu można podchodzić na terenie około 50 państw, wśród których od 2016 r. znajduje się Polska. 

Egzamin TOPIK organizowany jest trzy razy w ciągu roku. W lutym, kwietniu oraz we wrześniu. Jednak luty jest zarezerwowany dla egzaminów przeprowadzanych w Korei, a we wrześniu do testu można podchodzić wyłącznie w Singapurze. Zdobycie certyfikatu wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 80 $. TOPIK podzielony jest na dwie części i trwa 180 minut. 90 minut przewidziane zostało na wypełnienie części związanej z gramatyką i pisaniem, a pozostałe 90 minut to zadania z rozumienia tekstu ze słuchu oraz czytania ze zrozumieniem. Do zdobycia jest łącznie 400 punktów. Organizatorzy testu nie przewidzieli możliwości poprawienia naniesionej odpowiedzi, stąd też bardzo ważne jest, aby każde zaznaczenie odpowiedzi było odpowiednio przemyślane. Przedmiotowy certyfikat jest szczególnie przydatny dla osób, które planują rozpocząć edukację w Korei Południowej.

Jako jedyni przygotowujemy do egzaminu TOPIK – Dołącz teraz! 

TOPIK można zdawać na trzech poziomach przy uwzględnieniu sześciu stopni znajomości języka. Najniższym jest początkujący – można zdawać go w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Drugim jest średnio zaawansowany – trzeci i czwarty stopień. Najwyższym jest poziom zaawansowany – stopień piąty i szósty.

 


MASZ PYTANIA ODNOŚNIE KURSÓW KOREAŃSKIEGO?

Z PRZYJEMNOŚCIĄ NA WSZYSTKIE ODPOWIEMY!

e-mailowo: kursy@fundacjapoznan.pl
telefonicznie: 
tel. 510 07 88 43 

Zapraszamy do kontaktu

Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Universitatis Posnaniensis"

al. Niepodległości 26, pokój 41
61-714 Poznań,
KRS: 0000270028
REGON: 300483710
NIP: 7781441931

510 07 88 43